ความพยายามของทีมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อติดตามความเป็นเลิศ พ่อแม่ครูอาจารย์และนักเรียนร่วมกันรับผิดชอบ

เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนได้รับมาตรฐานระดับสูงและการศึกษาที่มีคุณภาพ