สาเหตุที่ทำให้ลูกของคุณเป็นโรคสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้น ประกอบด้วยหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ลูกของคุณกลายเป็นเด็กสมาธิสั้น ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่รู้ทัน ก็สามารถป้องกันหรือแก้ไขอาการสมาธิสั้นของลูกคุณได้ วันนี้เราจะมาบอกสาเหตุว่าอะไรบ้างที่สามารถทำให้ลูกของคุณเสี่ยงเป็นโรคสมาธิสั้น

ปัจจุบันนี้ สาเหตุที่แท้จริงของโรคสมาธิสั้นยังไม่เป็นที่ชัดเจนสักเท่าไหร่ แต่ก็มีกรณีศึกษาและหลายปัจจัยรวมๆกันที่สามารถบ่งบอกเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นได้ เช่น

  • พันธุกรรม จากผลการวิจัยพบว่า เด็กที่สมาธิสั้นส่วนใหญ่แล้ว พ่อแม่พี่น้องหรือเครือญาติสายเลือดเดียวกันมักป่วยเป็นโรคสมาธิสั้น ดังนั้นก็มีแนวโน้มสูงที่พันธุกรรมจะส่งผลทำให้ลูกของคุณเป็นเด็กสมาธิสั้นได้
  • โครงสร้างของสมอง ในที่นี้อาจเป็นโครงสร้างโดยกำเนิด หรือเกิดการได้รับการกระทบกระเทือนทางสมอง จากการสแกนสมองเด็กทั่วไปเปรียบเทียบกับเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น พบว่าพื้นที่บางส่วนของสมองของเด็กสมาธิสั้นมีขนาดที่เล็กกว่า บางส่วนก็มีขนาดที่ใหญ่กว่า ซึ่งไม่มีความสมดุล ทำให้ระดับสารสื่อประสาทในสมองขาดความสมดุล ส่งผลให้ลูกของคุณเป็นเด็กสมาธิสั้นได้
  • กิจกรรม โดยการดูทีวีและการเล่นโทรศัพท์มากเกินไป ก็มีส่วนทำให้ลูกคุณเป็นเด็กสมาธิสั้นได้ ควรหากิจกรรมอื่นที่คุณพ่อคุณแม่และลูกทำร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์กัน
  • สภาพแวดล้อม ขณะคุณแม่ตั้งครรภ์แต่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี เช่น คนรอบข้างสูบบุหรี่ มลภาวะทางอากาศไม่ดี ทำให้สูดดมสารพิษและควันบุหรี่ อาจส่งผลกระทบต่อเด็กในครรภ์ได้

โรคสมาธิถ้าเรารู้สาเหตุก็สามารถแก้ได้ ซึ่งที่ สถาบัน BrainFit Studio มีหลักสูตรที่สามารถช่วยพัฒนาสมาธิของลูกคุณให้ดีขึ้นได้ ด้วยวิธีการที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่เป็นโรคสมาธิสั้นโดยเฉพาะ หากพบว่าลูกของคุณเป็นเด็กสมาธิสั้น ถ้าปล่อยไว้นานๆคงไม่ดีแน่