เลือกโรงเรียนให้ลูก ปัจจัยสำคัญที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม

การเลือกโรงเรียนให้ลูกเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม โรงเรียนมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาการของเด็ก ถ้าพ่อแม่เลือกโรงเรียนที่ดีเหมาะสมกับลูก ก็เป็นพื้นฐานที่ดีต่อไปในอนาคต วันนี้เรามีคำแนะนำดีๆ ในการเลือกโรงเรียนนานาชาติมาฝากทุกท่านค่ะ

การที่เด็กจะเติบโตเป็นคนที่คุณภาพในอนาคตได้นั้น ต้องมาจากรากฐานครอบครัว การปลูกฝัง ส่วนโรงเรียนก็มีส่วนสำคัญมากในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก ให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า และประสบความสำเร็จในชีวิตและอนาคต  

ในยุคที่มีการสื่อสารที่หลากหลาย หลายภาษา ผู้ปกครองหลายครอบครัวมีความคิดอยากส่งลูกไปเรียนโรงเรียนนานาชาติ มีหลักสูตรให้เลือกมากมาย เพื่อรองรับกับความต้องการนี้ เป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้กับลูกในอนาคต โดยไม่ต้องไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

ปัจจัยที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม

1. มองเป้าหมายไว้เป็นอันดับแรก คุณแม่คุณแม่ควรปรึกษาและมองเป้าหมายไว้ให้กับลูกตั้งแต่เนิ่นๆ อยากให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่แบบไหนเมื่อเรียนจบ อยากให้ลูกเก่งภาษามากกว่า 1 ภาษาอยากให้ลูกเรียนต่อต่างประเทศหรือไปทำงานในต่างประเทศได้อย่างสบาย เพราะมีวิชาความรู้ติดตัวเกี่ยวกับภาษาที่ปูพื้นฐานมาตั้งแต่ยังเด็ก เลือกประเทศที่ต้องการจะส่งลูกไปเรียน แต่ละประเทศมีวัฒนธรรมและสังคมที่ไมเหมือนกัน จึงควรเลือกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

2 .เลือกโรงเรียนที่ตรงกับเป้าหมาย เมื่อได้เป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ดังนั้นศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนที่ตรงกับเป้าหมายของคุณ อย่าเลือกโรงเรียนแล้วคาดหวังว่าโรงเรียนจะเหมาะสมกับลูกของคุณ เพราแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งรูปแบบการสอน สังคมและวัฒนธรรม 

3. การเดินทางมาโรงเรียน ระยะทางการเดินทางเป็นสิ่งที่สำคัญ เลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับระยะทางในการเดินทาง เพื่อให้เด็กได้ปรับตัวได้ทัน และสะดวกในการรับ-ส่งของผู้ปกครองอีกด้วย

เมื่ออ่านมาถึงจุดนี้แล้วเราหวังว่าผู้ปกครองทุกท่านจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกโรงเรียนให้ลูกมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการเลือกโรงเรียนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาลูกเท่านั้น ผู้ปกครองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยและพัฒนาส่งเสริมลูกให้เติบโตอย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับผู้ปกครองท่านไหนที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ เราขอแนะนำ TCIS โรงเรียนนานาชาติสามภาษา  ไทย-จีนและอังกฤษ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก WASC สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา เปิดสอนตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai-Chinese International School