Fast ForWord ฝึกภาษาอังกฤษและพัฒนาสมองพร้อมๆ กัน

 

Fast ForWord  ฝึกภาษาอังกฤษและพัฒนาสมองพร้อมๆ กัน  เป็นรูปแบบของเกม ที่จะช่วยให้เด็กๆ การเรียนรู้ พร้อมพัฒนาสมอง ด้วยความสนุก ไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้ต้องเรียน หรือจำคำศัพท์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากกับความทรงจำระยะยาว ได้เด็กๆ จะฝึกภาษาอังกฤษ ที่ถูกวิธีและพัฒนาสมองไปอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาอันสั้น 

Fast ForWord เป็นหลักสูตรที่มีการวิจัยและพัฒนาร่วมกับนักวิจัยสมองมากว่า 30 ปี เพื่อคิดค้นการฝึกสมองในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคธรรมชาติ ตามการเรียนรู้ของสมอง สาเหตุหลักที่เป็นสิ่งที่ยากในการฝึกนักเรียนไทยให้เก่งภาษาอังกฤษนั้นเป็นเพราะว่าสมองของนักเรียนไทยเป็นสมองที่วิเคราะห์ภาษาไทย ถ้าเราฝึกแบบธรรมดาทั่วไปใช้เวลาเป็นปี กว่าจะเก่งในการพูด อ่าน เขียน

BrainFit Studio Thailand มีหลักสูตร Fast ForWord หลักสูตรที่เปลี่ยนการฝึกภาษาอังกฤษแบบเดิม ด้วยการฝึกสมองให้นักเรียนไทยวิเคราะห์เป็นภาษาอังกฤษ วิธีธรรมชาติที่มนุษย์เรียนรู้ภาษา เริ่มตตั้งแต่การเรียนรู้เสียงให้แม่นยำ สร้างพื้นฐานของการฟังให้แข็งแรง และค่อยๆ พัฒนาต่อยอดไปเป็นการเชื่อมโยงเสียงกับตัวหนังสือ Phonics พัฒนาให้ขั้นต่อๆ ไปในการอ่าน คำศัพท์ ในขั้น Fluency,   Vocabulary, Comprehension, Critical Thinking  การเรียนแบบเดิมๆ ที่นักเรียนไทยต้องเจอ เรียนแบบจดจำ หรืออ่านจากตำรา เป็นการเรียนรู้ที่ผิดกับธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของยมนุษย์ เริ่มการฟังไม่แข็งแรงทำให้เรียนไปสักพักสมองจะเริ่มปิด ทุกอย่างเริ่มยากขึ้น แต่การเรียนแบบ  Fast ForWord จะทำให้เด็กสนุกและปรับพื้นฐานสมองของนักเรียนไทย ทำให้สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษไปได้ในระดับที่สูงกว่า ในเวลาที่สั้นกว่า Fast ForWord เป็นซอฟแวร์ที่ทันสมัย สามารถฝึกได้ที่บ้านและมาที่สถาบัน การเรียนรู้เหมือนการเล่นเกม ที่เด็กๆ จะได้ทั้งความสนุกสนานและเรียนรู้ พัฒนาสมอง ไปพร้อมๆ กัน ระบบจะปรับบทเรียน ความยากง่าย ให้ปรับการนักเรียน ให้ยากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่เด็กจะไม่ทันสังเกตเลยด้วยซ้ำว่าตัวเองเก่งขึ้น แต่จะชนะกับการเอาชนะเกมเพื่อผ่านไปในขั้นต่อๆ ไป เป็นการฝึกสมอง, ความจำ, ฝึกสมาธิ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความเร็วของสอง และการเรียบเรียงข้อมูล ซึ่งการฝึกที่ถูกวิธีจะช่วยให้สิ่งนี้ติดต่อเด็กไปตลอด แถมวิธีนี้ยังสามารถช่วยฝึกสมาธิ สำหรับเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น สามารถพาเด็กๆ มาเรียนเพื่อแก้สมาธิสั้นได้ ควบคู่  เก่งภาษา สมองฟิต เรียนรู้เร็ว คุณประโยชน์คุ้มมากๆ กับการเรียนที่ถูกต้อง คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจ สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ BrainFit Studio Thailand หรือติดต่อได้ที่ 02-656-9938-9